Hôm nay :

Hotline: 0918 272 832 - 0932 156 179[giaban][/giaban]

[tomtat]
 • Model                                                 SBT60
 • Năng suất danh nghĩa (m³/h):            60
 • Loại cối trộn:                                     SICOMA MEO1500/1000
 • Bins:                                                  4 ngăn x 10 m³
 • Silos:                                                  3x60 tons
 • Băng tải nghiêng:                              B700
 • Băng tải cân:                                     B700
 • Băng tải nạp liệu:                              B650
 • Weigh system, load cells :                Curiotec - Korea
 • Control software:                              Batch Control V7.xx
 • Phòng điều khiển:                             10 feet, Container
 • Điện áp sử dụng (V):                        380


[/tomtat]

[mota]

[/mota]


[giaban][/giaban]

[tomtat]
 • Model:                                               SBT75
 • Năng suất danh nghĩa (m3/h)            75
 • Loại cối trộn:                                     SICOMA MSO2250/1500
 • Bins                                                   4 ngăn x 12 m³
 • Silos:                                                  2x80 tons
 • Băng tải nghiêng:                              B800
 • Băng tải cân:                                     B700
 • Băng tải nạp liệu:                              B650
 • Weigh system, load cells :                Curiotec - Korea
 • Phòng điều khiển:                             10feet, container
 • Control software:                              Batch Control V7.xx
 • Điện áp sử dụng (V):                        380

[/tomtat]

[mota]trạm beton tươi

Liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn hỗ trợ chi tiết: https://www.minhsang.vn/   |    https://www.minhsang.com.vn/
[/mota]

[giaban][/giaban]

[tomtat]
 • Model                                                 SBT120
 • Năng suất danh nghĩa (m³/h):            120
 • Loại cối trộn:                                     SICOMA MAO4500/3000
 • Bins:                                                  4 ngăn x 17 m³
 • Silos:                                                  3x100 tons
 • Băng tải nghiêng:                              B1000
 • Băng tải cân:                                     B900
 • Băng tải nạp liệu:                              B700
 • Weigh system, load cells :                Curiotec - Korea
 • Control software:                              Batch Control V7.xx
 • Phòng điều khiển:                             20 feet, Container
 • Điện áp sử dụng (V):                        380


[/tomtat]

[mota]

Liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn hỗ trợ chi tiết: https://www.minhsang.vn/   |    https://www.minhsang.com.vn/
[/mota][giaban][/giaban]

[tomtat]
 • Model                                                 SBT90
 • Năng suất danh nghĩa (m³/h):            90
 • Loại cối trộn:                                     SICOMA MAO3000/2000
 • Bins:                                                  4 ngăn x 15 m³
 • Silos:                                                  2x100 tons
 • Băng tải nghiêng:                              B900
 • Băng tải cân:                                     B800
 • Băng tải nạp liệu:                              B700
 • Weigh system, load cells :                Curiotec - Korea
 • Control software:                              Batch Control V7.xx
 • Phòng điều khiển:                             20 feet, Container
 • Điện áp sử dụng (V):                        380


[/tomtat]

[mota]
Liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn hỗ trợ chi tiết: https://www.minhsang.vn  |  https://www.minhsang.com.vn/[/mota]