Hôm nay :

Hotline: 0918 272 832 - 0932 156 179

[giaban][/giaban]

[tomtat]

  • Năng suất danh nghĩa (m3/h)            75
  •  Loại cối trộn:                                    SICOMA MSO2250/1500
  • Bins:                                                  4 ngăn x 12 m³
  • Silos:                                                  2x80 tons
  • Băng tải nghiêng:                              B800
  • Băng tải cân:                                     B700
  • Weigh system, load cells :                Curiotec - Korea
  • Control software:                              Batch Control V7.xx
  • Phòng điều khiển:                             10 feet, Container
  • Điện áp sử dụng (V):                        380
[/tomtat]

[mota]


[/mota]