Hôm nay :

Hotline: 0918 272 832 - 0932 156 179


[giaban][/giaban]
[tomtat]

  • Model: CS1-SG
  • Điện áp: 115/230V AC.
  • Input: 4.0mV/V.
  • Output: RS485 ( hoặc Analog).
  • Analog: 4-20mA và 0-10V.
  • Display: 0-29999 (Prog).

[/tomtat]
[mota]
Đọc tín hiệu các loại Loadcell hiển thị bằng LED 7 đoạn.
Điện áp: 115/230V AC.
Input: 4.0mV/V.
Output: RS485 ( hoặc Analog).
Analog: 4-20mA và 0-10V.
Display: 0-29999 (Prog).
Đồng hồ chuẩn công nghiệp hoạt động tốt trong môi trường nhà máy (xi măng, bê tông,...).
Hiệu chuẩn dễ dàng, độ ổn định cao.
Đồng hồ cân ADTEK
[/mota]